Vad är Google EEAT och hur kan E-E-A-T förbättra din webbplats?

En handsklädd hand håller en silverbricka under färgglada bokstäver som stavar "E-E-A-T" mot en mörk gradientbakgrund.

Google EEAT står för Erfarenhet, Expertis, Auktoritet och Trovärdighet. Det är viktigt för Google när de granskar information på nätet. Det är avgörande inom SEO. SEO handlar om att förbättra en webbplats synlighet i sökresultat.

Det hjälper till att värdera skaparens kunskaper och webbplatsens rykte. Det handlar också om innehållet. Google ser på detta för att ge bra resultat till sina användare.

Nyckelinsikter

 • Google E-E-A-T står för Erfarenhet, Expertis, Auktoritet och Trovärdighet.
 • Det utvärderar skaparnas första hand erfarenhet och kunskapsnivå.
 • EEAT bidrar till bättre SEO genom att främja trovärdigt innehåll.
 • Webbplatser med hög EEAT bygger större förtroende hos användare.
 • Ramverket fungerar inte som en direkt rankingfaktor, men förbättrar innehållets värde på lång sikt.

Introduktion till Google EEAT

Google EEAT är viktigt för att hålla hög kvalitet i digital marknadsföring. Det handlar om att lyfta fram de som verkligen kan sitt område. Grunden är att skydda användare och ge dem korrekt information. Det är extra viktigt när det gäller deras hälsa eller ekonomi.

Definition av E-E-A-T

E-E-A-T står för Experience, Expertise, Authoritativeness, and Trustworthiness eller Erfarenhet, Expertis, Auktoritet, och Trovärdighet på svenska. Google använder detta för att bedöma innehåll på din webbplats. Om din webbplats visar att ni är kunniga, hamnar ni högre i sökresultaten. Detta ökar synligheten och trovärdigheten.

Varför Google använder E-E-A-T

Google ser EEAT som nyckel för bättre sökresultat. Det handlar om att ge användarna pålitlig information. Genom att fokusera på detta kan din webbplats ranka bättre. Detta kan både förbättra din synlighet och stoppa dåligt innehåll från att dominera.

Erfarenhet: Vad innebär det?

Erfarenhet enligt EEAT betyder att innehållsskaparen verkligen kan ämnet. Det är nyckeln till att göra innehållet trovärdigt och värdefullt för läsarna.

Betydelsen av första hand erfarenhet

Att ha första hand erfarenhet innebär att man har direkt kontakt med ämnet. Om man delar sina egna upplevelser, blir innehållet mer trovärdigt. Läsare och Google gillar det eftersom det ses som tillförlitligt.

Exempel på erfarenhetsbaserat innehåll

En bra illustration är en reseblogg skriven av någon som verkligen har rest. Bilderna och personliga insikterna skapar en levande bild. Detta gör innehållet starkt och uppskattat av Google.

Expertis: Hur du visar det

För att visa din expertis på webben behöver du prata om din formella och informella utbildning. Det handlar också om vad du kan om ämnet. När du visar att du är riktigt bra på något, blir ditt innehåll mer trovärdigt.

Formell och informell utbildning

Akademiska grader visar att du är en expert på ett område. Det är viktigt att visa dem för att göra din sida mer pålitlig. Men även praktisk erfarenhet och yrkeskunskaper är värdefulla. De visar att du verkligen kan det du pratar om.

Författares kompetens

Vad en författare kan beror på deras utbildning och erfarenhet. Det är viktigt att berätta om detta tydligt. Det handlar både om akademiska grader och arbetslivserfarenhet. Det hjälper till att skapa förtroende hos dina läsare.

Typ av UtbildningExempel
Formell UtbildningAkademiska grader, certifieringar
Informell UtbildningPraktisk erfarenhet, yrkeskunskaper

Auktoritet och Trovärdighet: Bygg och demonstrera det

Bygga auktoritet på webbplatsen handlar om att vara betrodd och trovärdig. Det uppnås genom bekräftelse från andra. När man anses vara en tillförlitlig källa stärks man i Googles resultat.

Förtroende från andra webbplatser

Att bli länkad av andra är tecken på hög auktoritet. Google värderar och ser då ditt arbete som pålitligt och värdefullt. Vägen dit är att skapa kvalitativt innehåll som andra vill dela.

Regelbunden uppdatering av innehåll är också viktig. Om du vill ha en bra ranka högt på sökmotorer som Google, håll webbplatsen färsk. Det skapar auktoritet.

Rykte online

Att få andra sidor att länka till din räcker inte för bra rykte. Användarrecensioner och sociala medier påverkar också. Att vara konsekvent expert och hålla kontakt med andra skapar ett positivt rykte.

Vad är YMYL? 

YMYL (Your Money or Your Life) är ämnen som kan ha en betydande inverkan på läsarens hälsa, ekonomiska stabilitet, säkerhet eller välbefinnande. Vanliga YMYL-ämnen omfattar finans, medicin och aktuella händelser.

EEAT är viktigt för SEO av YMYL-ämnen eftersom felaktig information inom dessa områden kan orsaka skada för:

 • Personen som läser innehållet
 • Andra som påverkas av personen som läst innehållet
 • Grupper av människor som påverkas av handlingarna hos dem som läst innehållet.

Implementering av Google E-E-A-T på din webbplats: En nyckel till SEO

Google EEAT är viktigt för att synas online och vara högt rankad i sökmotorer. För att lyckas, behöver man förstå E-E-A-T’s påverkan på sökresultaten. Det är även viktigt att veta hur man kan implementera E-E-A-T på din webbplats effektivt.

Hur EEAT påverkar sökresultaten

EEAT påverkar inte placeringen direkt, men det hjälper Google att mäta innehållets kvalitet. Google uppskattar innehåll som är pålitligt och relevant. Det kan ge bättre placeringar i sökresultaten och förbättra din webbplats sökmotoroptimering.

”Content of high quality following E-E-A-T guidelines is often rewarded in search results, leading to increased organic traffic and better user engagement.”

Implementera och förbättra sin EEAT

För att implementera EEAT effektivt, bör man skapa innehåll som visar äkta expertis och trovärdighet. Det handlar om att förbättra innehållet. Integrera pålitliga källor och se till att både människor och datorer bedömer innehållet.

KomponentFokusÅtgärd
ErfarenhetAutentiska upplevelserPublicera personliga berättelser och fallstudier
ExpertisFormell utbildning och yrkeskunskapVisa upp författarnas kvalifikationer och certifikat
AuktoritetFörtroende och trovärdighetFå trovärdiga länkar från välrenommerade källor
TrovärdighetKorrekt och verifierbart innehållAnvända betrodda källor och regelbundet uppdatera innehåll

Genom att använda EEAT på rätt sätt, kan en webbplats öka sitt förtroende hos användare. Det påverkar också rankingen i sökresultaten positivt. Detta är nyckeln för att lyka med SEO och digital marknadsföring.

Förstå Googles riktlinjer för kvalitet

Att veta hur Google granskar innehåll är centralt. Det handlar om Googles kvalitets riktlinjer. Dessa riktlinjer hjälper granskare att bedöma sidor. Expertisen bakom EEAT är nyckeln.

Granskare är nyckelpersoner och de ser till att webbsidor är av hög kvalitet. Deras granskning görs med hjälp av detaljerade riktlinjer. Målet är att användare alltid hittar det bästa på nätet.

Hur kvalitetsgranskare jobbar

Kvalitetsgranskare följer Googles riktlinjer noga. Deras jobb är att bedöma om en sida är av hög kvalitet. De använder riktlinjerna för att mäta innehåll mot kvalitetskrav.

Riktlinjerna lär granskarna vad innehåll av hög kvalitet är. På så vis kan de även peka ut förbättringsområden på webbsidor.

Vad som innebär hög eller låg EEAT

E-E-A-T är nyckeln till att avgöra en sidas kvalitet. Om en sida har pålitliga källor och djup expertis är chansen stor att dess E-A-T är högt. Å andra sidan, om sidan saknar trovärdighet eller kunskap, är dess E-A-T lågt. Googles riktlinjer lär granskare att se dessa skillnader.

”Innehåll med hög kvalitet kännetecknas av tillförlitliga källor, expertis, och auktoritet inom sitt ämnesområde.” – Google Kvalitetsgranskare

Ett sammandrag: E-E-A-T är väldigt viktigt i Google-världen. För att skapa bra innehåll på nätet, lär känna dessa principer. Det hjälper dig att nå ut med kvalitet till användarna.

KategorierHög kvalitetLåg kvalitet
ErfarenhetFörsta hand erfarenhetIngen eller begränsad erfarenhet
ExpertisDokumenterad expertisBrister i kunskap
AuktoritetEtablerat rykteBrist på trovärdighet
TrovärdighetFaktakontrollerad och tillförlitligOpålitliga källor

Verktyg för att utvärdera din EEAT

Det är viktigt att kolla närmare på din E-E-A-T för webbplatsen. Det står för Erfarenhet, Expertis, Auktoritet och Trovärdighet. Använda rätt verktyg ger dig insikter om hur du kan förbättra.

SEO-verktyg och analys

SEO-verktyg hjälper dig att se hur bra din webbplats är på E-E-A-T. De kollar länkar, innehåll och teknik.

 • Ahrefs: Hjälper dig att se dina länkar från andra webbplatser och hitta de som gör dig mer auktoritär.
 • SEMrush: Är ett bra verktyg för att förbättra ditt innehåll och tekniska aspekter.
 • Google Analytics: Ger konkreta siffror om hur besökare interagerar med din sida. Det visar hur trovärdig och nöjd de är.

Bekräftelse av dina förbättringar

Det är viktigt att se effekten av dina förbättringar. SEO-verktyg kan visa vilka förändringar som gjort skillnad och hur.

Genom att använda verktyg och data kan du ständigt förbättra din E-E-A-T. Det ökar din synlighet I sökmotorer och stärker din auktoritet.

VerktygFunktionFördelar
AhrefsLänkprofilanalysIdentifiera auktoritetsbyggande länkar
SEMrushInnehållsoptimeringFörbättrad sökmotorprestanda
Google AnalyticsAnvändarinteraktionsdataTrovärdighetsmätning

Praktiska sätt att förbättra din EEAT

Förbättra din E-E-A-T är viktigt för att göra din sajt mer trovärdig. Användargenererat innehåll och expertintervjuer är bra metoder. Genom dem kan du skapa pålitligt innehåll.

Användargenererat innehåll

Recensioner och kunders vittnesmål ger din E-E-A-T ett lyft. De visar äkthet och bygger tillit. Här är några tips för att använda detta innehåll:

 • Uppmana kunder att lämna recensioner på produktsidor.
 • Publicera vittnesmål som belyser verkliga användarupplevelser.
 • Använd sociala medier för att samla in feedback och kommentarer.

Expertintervjuer och referenser

Expertintervjuer och pålitliga referenser stärker ditt innehåll. Att intervjua experter och citera studier ger auktoritet. Sätt att göra detta inkluderar:

 • Intervjua ledande experter och publicera deras insikter.
 • Referera till vetenskapliga studier och pålitliga källor.
 • Skapa infografiker som visualiserar expertdata.
MetodFördelarExempel
Användargenererat innehållÖkad trovärdighet och autentisk feedbackKundrecensioner, vittnesmål
ExpertintervjuerDjupare insikt och auktoritetIntervjuer med branschledare
ReferenserStärkt förtroende genom erkända källorVetenskapliga studier, ansedda publikationer

Vanliga misstag att undvika

Optimera för Google E-A-T verkar svårt, men några misstag kan göra det värre. Ett vanligt fel är att sätta ut material som ingen kollar fakta på. Felaktig information kan skada din sajts rykte och göra att besökare inte litar på den.

Ej verifierat innehåll

Material som inte är faktagranskat kan minska kvaliteten och förtroendet för din webb. Det är avgörande att dubbelkolla fakta innan du publicerar. Ditt innehåll blir mer pålitligt om det granskas och inspekteras noggrant innan det går live.

Att ha kontrollerat att dina källor är pålitliga är viktigt. Pålitlighet och aktualitet av dina källor påverkar hur ditt innehåll uppfattas positivt.

Överdrivet användande av AI utan mänsklig insyn

AI är kraftfull men kräver vår insyn för att användas på rätt sätt. För mycket AI-baserat innehåll utan mänsklig granskning kan bli felaktigt. Det kan missa viktiga nyanser som bara människor kan upptäcka.

Genom att kombinera människors kunskap med AI, skapas innehåll som är både unikt och värdefullt. Detta bidrar till att behålla förtroendet från Google E-A-T. Att säkerställa kvalitet i innehållet är dock lika viktigt.

FAQ

Vad är Google E-E-A-T?

EEAT står för Erfarenhet, Expertis, Auktoritet och Trovärdighet. Det är Googles sätt att bedöma om en webbplats erbjuder kvalitativt och pålitligt innehåll.

Varför använder Google EEAT?

Google vill säkerställa bra sökresultat och undvika att lågvärdigt innehåll hamnar högt. EEAT systemet skapar förtroende genom att visa att innehållet verkligen stämmer och är av hög kvalitet.

Vad innebär erfarenhet i Google EEAT?

Erfarenhet handlar om att ha riktig kunskap inom ett ämne. Det inkluderar verkliga berättelser och insikter från experter.

Hur visar man expertis enligt Google EEAT?

Du visar din expertis genom att prata om din utbildning och erfarenhet. Det kan vara officiella diplom eller din tid på jobbet.

Hur bygger man auktoritet enligt Google EEAT?

För att bygga auktoritet måste du vara en betrodd källa. Andra attesterar till din kunskap med länkar och omnämnanden.

På vilket sätt påverkar EEAT sökresultaten?

EEAT är inte direkt involverat i rankningen. Men det vägleder granskare som förbättrar Googles algoritmer, vilket gynnar bra och trovärdigt innehåll.

Hur jobbar Googles kvalitetsgranskare med EEAT?

De granskar olika aspekter som erfarenhet, expertis och hur trovärdigt innehållet är. De ser om en sida följer EEATs riktlinjer eller inte.

Vilka verktyg kan användas för att utvärdera EEAT?

Många SEO-verktyg kan ge dig en helhetsbild av din EEAT-profil. De kan titta på länkar, innehåll och mer för att se vad du kan förbättra.

Hur kan användargenererat innehåll förbättra din EEAT?

Användares recensioner ger extra trovärdighet. De ökar din auktoritet genom att visa vad riktiga människor tycker.

Vilka vanliga misstag bör man undvika för att optimera EEAT?

Två fel är att dela ogenomtänkt innehåll och att lita för mycket på maskin-skapade texter. Det är bättre att alltid dubbelkolla fakta och följa riktlinjerna för att vara pålitlig.

Käll-länkar