SEO – Ordlista, begrepp och förklaringar

En kvinna som håller händerna mot tinningarna.

När det kommer till diskussionen kring sökmotoroptimering (SEO) möter vi ofta en mängd olika termer och begrepp. Även om vissa av dessa termer kan verka självförklarande är det inte ovanligt att de förväxlas. För att hjälpa till att klargöra detta har vi sammansatt en ordlista som belyser några av de vanligaste orden och begreppen inom SEO och förklarat deras innebörd.

301 Redirect: En HTTP-statuskod som indikerar en permanent omdirigering av en webbsida till en annan URL för att behålla länkkraft och rankning.

302 Redirect: En HTTP-statuskod som indikerar en tillfällig omdirigering av en webbsida till en annan URL för en begränsad tid utan att permanent ändra länkkraft och rankning.

404 felmeddelande: Är en HTTP-statuskod som indikerar att den begärda webbsidan inte kunde hittas på servern. Det är vanligtvis ett resultat av att länken är bruten, sidan har flyttats eller URL:en är felaktig.

Adsense: En tjänst från Google som tillåter webbplatsägare att tjäna pengar genom att visa annonser på sina webbplatser.

Adwords: En annonsplattform från Google där annonsörer kan betala för att visa sina annonser i sökresultatet och på andra webbplatser.

Auktoritet (Trust, link juice): Förtroende och länkkraft som en webbplats anses ha enligt sökmotorerna, vilket påverkar dess ranking i sökresultaten.

Avstötning (Bounce rate): Andelen besökare som lämnar en webbplats efter att ha besökt endast en sida, vilket kan indikera bristande engagemang eller relevans.

Ankartext: En länktext som används för att länka till en annan webbsida eller resurs.

Attribut: Egenskaper som tilldelas HTML-element för att definiera deras beteende eller utseende.

ALT-Text: Alternativ text som används för att beskriva innehållet i en bild för personer med nedsatt syn och för sökmotorer.

Annonstexter: De ord och fraser som används i annonser för att locka användare att klicka på dem.

Användargenererat innehåll: Innehåll som skapas av användare, vanligtvis i form av recensioner, kommentarer, foruminlägg och sociala medieinlägg.

Bakåtlänk: En länk som leder från en extern webbplats till din egen webbplats.

Blogg: En webbplats där en person eller grupp regelbundet publicerar inlägg om specifika ämnen eller intressen.

Blogger: En gratis bloggplattform från Google som gör det enkelt att skapa och publicera blogginlägg med enkla verktyg och möjlighet att anpassa design och layout.

Bot: En programvara som automatiskt utför uppgifter på internet, som att indexera webbsidor för sökmotorer.

Brödtext: Huvudtexten på en webbsida som innehåller den primära informationen för användarna.

Bounce rate (Avvisningsfrekvens): Andelen besökare som lämnar en webbplats efter att bara ha besökt en enda sida.

Call-to-action (CTA): En uppmaning till besökare att utföra en specifik handling, som att köpa en produkt eller prenumerera på en tjänst.

Canonical: En ”kanonisk” länk eller URL är den primära versionen av en webbsida som används för att ange den föredragna versionen när det finns flera kopior/versioner av samma innehåll.

Click spam/click fraud: Manipulation av klick på annonser för att generera ogrundade intäkter för annonsörer eller att skada konkurrenters annonseringsresultat.

Cloaking: En teknik där olika innehåll visas för användare och sökmotorer för att vilseleda eller manipulera sökresultaten.

CMS: Ett Content Management System är en mjukvara som används för att skapa och hantera innehåll på webbplatser utan djupa tekniska kunskaper.

CPA (Cost per Action): En annonsmodell där annonsörer betalar för en specifik åtgärd som en användare utför efter att ha sett en annons, till exempel ett köp eller en registrering.

CPC (Cost per Click): En annonsmodell där annonsörer betalar för varje klick på deras annons.

CPI (Cost per Impression): En annonsmodell där annonsörer betalar för varje visning av deras annons.

CPM (Cost per Mille): En annonsmodell där annonsörer betalar för varje tusen visningar av deras annons.

CSS (Cascading Style Sheet): Ett språk som används för att definiera utseendet och layouten för webbsidor.

CTR (Click-through Rate): Andelen användare som klickar på en annons eller länk i förhållande till antalet visningar.

Dold text: Text som är osynlig för användare men som är synlig för sökmotorer och används för att manipulera en webbplats ranking.

Domän: En unik identifierare för en webbplats, vanligtvis representerad av dess webbadress.

Doorway page: En sida som är optimerad för specifika söktermer och används för att omdirigera användare till en annan webbplats eller sida.

Drupal: Ett robust och flexibelt CMS som passar för allt från enkla webbplatser till avancerade webbapplikationer, med fokus på skalbarhet och anpassningsbarhet.

Duplicate content: Duplicerat innehåll som finns på flera platser på internet, vilket kan påverka en webbplats ranking i sökresultaten negativt.

E-handel (Webbshop): Försäljning av varor eller tjänster online genom en webbplats.

Extern länk: En länk som leder till en annan webbplats eller domän.

Feed (Flöde): En strukturerad lista över uppdaterat innehåll från en webbplats som vanligtvis används för att prenumerera på eller integrera innehållet på andra platser.

First-party cookie: En cookie som sätts av den webbplats användaren besöker och som används av samma webbplats för att spåra användarens beteende.

Flash: En teknik för att skapa interaktiva webbaserade animationer och multimedia.

Frames (Ramar): En HTML-teknik som delar upp en webbsida i flera oberoende fönster eller ramar.

Google Ads: Är en plattform för digital annonsering där du kan skapa annonser för att synas i Googles sökresultat. Du når potentiella kunder när de söker efter relevanta nyckelord, produkter eller tjänster.

Google Analytics: En webbanalystjänst från Google som ger detaljerad information om besökare och användarbeteende på en webbplats.

Google Search Console (GSC): Ett gratis verktyg som hjälper till att övervaka och förbättra en webbplats närvaro i sökresultaten på Google. Det ger insikter om indexering, söktermer och tekniska problem på webbplatsen.

H1 rubrik: En HTML-rubrik av första ordningen som används för att definiera den viktigaste rubriken på en webbsida, vanligtvis synlig för användare och sökmotorer.

H2: En HTML-rubrik av andra ordningen som används för att definiera en underordnad rubrik på en webbsida.

H3 underrubriker: HTML-rubriker av tredje ordningen som används för att definiera ytterligare underordnade rubriker på en webbsida.

Hemsida: Den första sidan på en webbplats som vanligtvis fungerar som en ingångspunkt till resten av webbplatsen.

HTML (Hypertext Markup Language): Ett markup-språk som används för att skapa och strukturera innehåll på webbsidor.

HTTP (Hypertext Transfer Protocol): Ett protokoll som används för att överföra data över internet.

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure): En säker version av HTTP som krypterar dataöverföringen mellan webbläsare och webbserver för att skydda användares integritet och säkerhet.

Inbunden länk: En länk till en sida på samma webbplats.

Indexera: Processen där en sökmotor samlar in, analyserar och lagrar information om webbsidor i sitt index för att kunna visa relevanta resultat till användare.

Innehållsmarknadsföring: En marknadsföringsstrategi som fokuserar på att skapa och distribuera värdefullt och relevant innehåll för att attrahera och engagera en målgrupp.

Intern länk: En länk till en annan sida på samma webbplats.

Innehåll: Text, bilder, video och andra element som finns på en webbplats.

Javascript: Ett programmeringsspråk som används för att skapa interaktiva funktioner på webbsidor.

Joomla: Ett kraftfullt CMS som möjliggör skapande av webbplatser och onlineapplikationer med avancerade funktioner och en aktiv användargrupp.

Keyword stuffing: En gammal teknik där sökord upprepades många gånger på en webbsida för att försöka manipulera dess ranking i sökresultaten.

Klickfrekvens (CTR): Andelen användare som klickar på en annons eller länk i förhållande till antalet visningar.

Konvertering: Önskad handling eller måluppfyllelse på en webbplats, såsom ett köp, en nedladdning eller en registrering.

Källkod: Den ursprungliga texten eller programmet som används för att skapa en webbsida eller programvara.

Länk: En anslutning från en webbsida till en annan, vanligtvis genom en text eller bild.

Länkbyte: En ömsesidig överenskommelse mellan webbplatsägare att länka till varandras webbplatser för att öka sin synlighet och länkkraft.

Länkfarm: En webbplats eller grupp av webbplatser som enbart är skapade för att skapa länkar till andra webbplatser, vanligtvis i syfte att manipulera sökmotorernas rankingar.

Lokal sökning: En sökning som är inriktad på att hitta företag, tjänster eller platser i en specifik geografisk region.

Long-tail-nyckelord: Längre och mer specifika söktermer som användare använder för att hitta exakt det de söker efter.

Länkkraft: Den mängd auktoritet och värde som en länk ger till den webbplats den leder till.

Länkning: Praxisen att lägga till länkar till en webbsida för att förbättra dess navigering, användarupplevelse och SEO.

Magento: En populär plattform för e-handel som erbjuder en omfattande uppsättning funktioner för att skapa och hantera onlinebutiker, inklusive kraftfulla e-handelsverktyg och flexibel anpassning.

Metabeskrivning: En kort beskrivning av innehållet på en webbsida som visas i sökresultaten och används för att locka användare att klicka på länken.

Metatitel: En kort beskrivning av innehållet på en webbsida som visas i sökresultaten och används för att ge användare en förhandsgranskning av sidans innehåll.

Målgrupp: Den specifika grupp av människor eller organisationer som en marknadsföringskampanj riktar sig till.

Mall: En fördefinierad struktur eller layout som används för att skapa webbsidor snabbare och enklare.

Markup: HTML eller annan kod som används för att strukturera och formatera innehåll på webbsidor.

Maskering (Cloaking): En teknik där olika innehåll visas för användare och sökmotorer för att vilseleda eller manipulera sökresultaten.

Mata in: Den process där sökmotorer samlar in och lagrar information om webbsidor för att visa i sina sökresultat.

Mediefråga (Media query): En CSS-teknik som används för att anpassa utseendet och layouten på en webbsida baserat på användarens enhet eller skärmstorlek.

Meta-beskrivning: En kort sammanfattning av innehållet på en webbsida som visas i sökresultaten.

Metataggar: HTML-element som används för att tillhandahålla metadata om en webbsida, inklusive dess beskrivning, nyckelord och annan information.

Navigering: Den struktur och layout som används för att hjälpa användare att hitta och navigera på en webbplats.

Närvaro i sökmotor: En bedömning av hur väl en webbplats presterar i sökresultaten för specifika nyckelord och fraser.

Optimering: Processen att förbättra en webbplats för att öka dess synlighet och ranking i sökmotorernas resultat.

Panda: Googles algoritmuppdatering som fokuserar på att belöna webbplatser med innehåll av hög kvalitet och straffa dem innehåll av låg kvalitet.

Penguin: Googles algoritmuppdatering som bekämpar spam och länkar med låg kvalitet.

PrestaShop: En öppen källkodsplattform för e-handel som erbjuder en omfattande uppsättning funktioner för att skapa och driva onlinebutiker, inklusive kraftfulla försäljningsverktyg och anpassningsalternativ.

Påläggsfiltrering (Oerlay filtering): En teknik som blockerar annonser och pop-ups från att visas på en webbsida.

Påverkare: Personer eller organisationer med stor inverkan och följarskara på sociala medieplattformar, som ofta används för marknadsföringsändamål.

RankBrain: Del av Googles algoritm som använder maskininlärning för att förstå och tolka användares sökningar.

Ranking: En webbplats position i sökresultaten för specifika söktermer och fraser.

Responsiv design: En webbdesignmetod som säkerställer att en webbplats är optimerad för visning på olika enheter och skärmstorlekar, inklusive mobila enheter.

Rich snippets (Rika utdrag): Överläggande information som visas i sökresultaten för att ge användare en bättre förståelse av en webbsida innan de klickar på den.

Robots.txt: En textfil som placeras på en webbplats server för att styra sökmotorers indexering av webbsidor.

Shopify: En molnbaserad plattform för e-handel som gör det enkelt att skapa och driva en onlinebutik med verktyg för att hantera produkter, betalningar, frakt och mycket mer.

Sitemap: En lista över alla sidor på en webbplats som används av sökmotorer för att indexera och navigera webbplatsen.

Skrapning (Web Scraping): Processen att extrahera information från webbsidor automatiskt genom att använda program eller skript.

Spam: Oönskat eller irriterande innehåll, vanligtvis i form av e-post, kommentarer eller länkar.

Spamrapportering: Processen att rapportera oönskat eller bedrägligt innehåll till internetleverantörer eller webbplatser för åtgärd.

Spider: En bot som används av sökmotorer för att automatiskt indexera webbsidor genom att följa länkar.

Squarespace: En allt-i-ett plattform som erbjuder webbplatsbyggande, webbhotell och domännamnsregistrering med enkla drag-and-drop-verktyg och vackra designmallar.

Statisk webbplats: En webbplats vars innehåll är fast och inte ändras baserat på användarinteraktion eller andra faktorer.

Sticky content: Innehåll på en webbplats som är engagerande och intressant nog för att hålla besökare kvar under en längre tid.

Styckelänk: En länk som pekar till en specifik del av en webbsida istället för till startsidan eller hela sidan.

Sökfråga: En term eller fras som användare anger i en sökmotor för att hitta relevant information.

Sökordsanalys: Processen att undersöka och välja relevanta sökord och fraser för att optimera en webbplats för sökmotorer.

Sökordsstoppning: Överdriven användning av sökord på en webbsida i ett försök att manipulera dess ranking i sökresultaten.

Sökordstäthet: Frekvensen av ett specifikt sökord i förhållande till den totala mängden ord på en webbsida, vilket kan påverka dess ranking i sökresultaten.

Sökmotor: En webbaserad tjänst som används för att söka efter information på internet genom att mata in sökfrågor.

Sökmotoralgoritmer: Komplexa matematiska formler och regler som används av sökmotorer för att bestämma rangordningen av webbplatser i sina sökresultat. Dessa algoritmer tar hänsyn till hundratals faktorer för att avgöra vilka webbplatser som är mest relevanta för en given sökfråga.

Sökmotoroptimering (SEO): Processen att förbättra en webbplats synlighet och ranking i organiska (icke-betalda) sökresultat på sökmotorer.

Sökmotorresultatsida (SERP): Sidan som visas efter att en användare har gjort en sökning i en sökmotor och som visar en lista över relevanta webbplatser och deras placeringar.

Sökmotorvänlig: En webbplats som är utformad och strukturerad på ett sätt som gör det lätt för sökmotorer att indexera och visa dess innehåll i sökresultaten.

Sökvolym (Sökfrekvens): Är ett mått på hur många sökningar som vanligtvis görs under en viss tidsperiod, oftast per månad. Det ger en indikation på hur populärt eller efterfrågat ett specifikt sökord eller ämne är på internet.

Tillbakalänk (Backlink): En länk som pekar från en extern webbplats till din egna webbplats.

Titeltagg: En HTML-tag som definierar titeln på en webbsida och visas i webbläsarens flik och i sökresultaten.

Topplacering: En position på första sidan av sökresultaten för en specifik sökfråga eller nyckelord.

Trust rank (Auktoritet, Länkkraft): En indikator på hur mycket auktoritet och förtroende en webbplats har enligt sökmotorer, vilket påverkar dess ranking i sökresultaten.

TYPO3: Ett kraftfullt och flexibelt CMS som är populärt bland större företag och organisationer för att skapa och hantera komplexa webbplatser och intranät.

URL (Uniform Resource Locator): En unik adress som används för att hitta en specifik resurs på internet, som en webbsida eller en fil.

Upphovsrätt: Rätten till och kontrollen av användning av innehåll som skapats av en person eller organisation.

Usability (Användarvänlighet): Måttet på hur lätt och effektivt en webbplats kan användas av sina besökare.

Viral marknadsföring: En marknadsföringsstrategi som använder sociala medier och andra plattformar för att sprida ett budskap eller innehåll snabbt genom användarnas delning.

Webbplatskarta (Sitemap): En lista över alla tillgängliga sidor på en webbplats, vanligtvis i XML-format, som används av sökmotorer för att indexera webbplatsen mer effektivt.

Webbplatsstruktur: Den organisation och hierarki som används för att ordna och presentera innehåll på en webbplats för användare och sökmotorer.

Webbserver: En dator eller programvara som lagrar och levererar webbsidor till användare över internet.

Webbsida: En enskild sida på en webbplats som innehåller information om ett specifikt ämne eller ämnen.

Webbtrafik: Den mängd data som överförs mellan en webbserver och dess användare över internet.

Webbyrå: Ett företag eller en organisation som specialiserar sig på att designa, utveckla och underhålla webbplatser för kunder.

White hat SEO: En etisk och laglig metod för att förbättra en webbplats synlighet och ranking i sökresultaten genom att följa sökmotorernas riktlinjer.

Widget: En liten applikation eller funktion som kan integreras i en webbplats för att tillhandahålla specifika funktioner eller information.

Wix: En användarvänlig plattform för webbplatsbyggande som erbjuder ett brett utbud av anpassningsbara mallar och enkla verktyg för att skapa och publicera webbplatser.

WordPress: Ett populärt och användarvänligt CMS (Content Management System) som används för att skapa och hantera webbplatser.

XML-sitemap: En speciell typ av webbplatskarta som används för att kommunicera webbplatsens struktur och innehåll till sökmotorer.

YouTube: En videodelningsplattform och en av världens största webbplatser där användare kan ladda upp, titta på och dela videor.